Ostatnio dodane węzły:

Firma (a początkowo marka) Swatch jest doskonałym przykładem komercyjnego sukcesu. Przedsiębiorstwo znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej oraz zajmujące ni

więcej...

1.Wiodące znaczenie wśród traktatów, do których odwołuje się ETS ma EKPC.ETS często też odwołuje się do orzecznictwa ETPC.- odwołania te nie mają charakteru prawnie w

więcej...

Polityka dotycząca zatrudnienia1. Planowanie zasobów ludzkich - zaangażowanie organizacji w planowanie przyszłości w celu maksymalnego zwiększenia możliwości rozwoju zawodowego

więcej...

Dziś przekrój opinii jest dużo większy niż kiedyś w historii – zdarzają się kolizje opinii,niektórzy traktują to jako rodzaj nieładu. Tak jak Apollo gdy ujrzał Dafne z włosami wnieładzie spływającymi po szyi, wzdych

więcej...

- Jest to najpopularniejsza forma rozliczenia krajowych transakcji gospodarczych irozliczeń z osobami fizycznymi.- Inicjatorem jest zaws

więcej...

Remediacja gleb jest ściśle związana z zagadnieniami chemii (m.in. kwestią metali) oraz biologii.Wymywanie metaliDobrymi ekstrahentami metali ciężkich są związki chelatujące – nie niszczą przy tym struktury mechanicznej

więcej...

Istnieją różne rodzaje i zagadnienia dotyczące ratingu.O ratingu wewnętrznym mówi się wtedy, kiedy instytucja kredytowa w ramach badania zdolności kredytowej ocenia solidność potencjalnego kredytobiorcy i związanego z nim ryzyka

więcej...

Definicje kwalifikatorów glebowychClayic: Ma uziarnienie iłu w warstwie o miąższości większej lub równej 30 cm w obrebie 100 cm od powierzchni gleby.Colluvic:

więcej...

System wyborczy1. W szerokim znaczeniu tego słowa.Całokształt, który określa tryb przygotowania i przeprowadzenia wyborów oraz rozdzieleniemandatów.2. W wąskim zna

więcej...

Prawo jako zjawisko politycznePrawo jest nierozerwalnie związane z państwem, a tym samym jest uwikłane w procesysprawowania władzy. Związek prawa z tymi pr

więcej...

Miejsca zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. Samo zamieszkanie nie przesądza o miejscu zamieszkania osoby fizycznej. Zamiar pobytu

więcej...

Problemy z dobraniem planu badawczego są źródłem istotnego dylematu: starania o to, abyuzyskać jednoznaczne dane dotyczące przyczynowości (trafność wewnę

więcej...

Wskaźniki dziecka nieśmiałego: spuszczona głowa, wezwany doodpowiedzi rumieni się, drżą mu ręce, jąka się, poci się, obgryzuje paznokcie,z

więcej...

*EKSPERYMENT w naukach społecznychEksperyment: - powtarzalny zabieg, polegający na zaplanowanej zmianie przez badaczaniektórych czynników w badanej sytuacji, przy r

więcej...

Prawo tworzenia związków zawodowych i wstępowania do nich mają pracownicy bezwzględu na podstawę stosunku pracy. Mają je także osoby wykonujące pracę na podstawieumowy ajency

więcej...

Macierz Hofera ma wszystkie zalety ADL i McKinseya. Daje obraz portfela wyrobów wróżnych fazach cyklu życia produktu.Stanowi ona podstawę do prognozowania

więcej...

ŁAŃCUCH WARTOŚCI – DEFINICJA.Łańcuch wartości jako narzędzia rozpoznawania sposobów tworzenia większejwartości dla

więcej...

Należy mieć nadzieję, że bilans polskich zalet i wad w dziedzinach politycznych,gospodarczych i społecznych znacznie odchyli się na „plus", że zwycięży rozsądekpolityczny i instynkt kupiecki Zachodu i że Unia Europejska

więcej...
Tqm

Jeśli chodzi o TQM to wiemy, że jest rozwinięciem polityki przedsiębiorstwa: od koncentracji na zyskach i ilości do oparcia się na potrzebach i zaspokojeniu potrzeb nabywców z uwzględnieniem spraw społe

więcej...

Użyteczność krańcowa ma ścisły związek z wartością produktu, jaką przedstawiaon dla konsumenta

więcej...

WSKAŹNIKI AKTYWNOŚCI (SPRAWNOŚCI DIZAŁANIA) pokazują jak jest efektywność składników majątkowych mierzonawielkością osiągniętej sprzedaży.1.

więcej...

Istota ryzyka w działalności bankowej jest w zasadzie, mimo pewnych różnic, takasama, jak w przypadku innych obszarów

więcej...

Strengths (silne strony) Kameralna wielkość obiektu.Niewielki hotel sprzyja rodzinnemu klimatowi i mi

więcej...

Socjologiczna definicja organizacjiOrganizacja w sensie socjologicznym jest to celowa i wtórna grupa społeczna o charakterzezrzeszenia, relatywnie wyodrębn

więcej...

Podstawą obliczeń udziału poszczególnych województw w łącznej kwocie dochodówwojewództwa z tytułu udziału we wpływach z CIT w roku poprzedzającym rok bazowy sądochody w

więcej...

Pracodawcy powinni zdać sobie sprawę, iż zarabianie na krzywdzie swoich pracowników nie uczyni ich ludźmi bogatymi. Pracownicy muszą czuć się dobrze w firmie,

więcej...

KONTROLA to porownanie stanu faktycznego ze stanem prawnie postulowanym, orazwyciągnięcie opinii i wnioskow, bez możliwości władczego wpływania na podmiotkontrolowany, gdyż wtedy zaczyna to być nadzorem;

więcej...

Nerwy wychodzące ze splotu ramiennego można podzielić na krótkie idługie. Nerwy krótkie zaopatrują mięśnie obręczy kończyny górnej oraz niektóremięśnie tułowia i

więcej...

Metoda Assesment Center - metoda ta wywodzi się z USA i jej celem jest identyfikacja talentów kierowniczych w doborze odpowiedniego dla nich stanowiska oraz rozwój młodych talentów. Przy dobor

więcej...

Wychowanie obywatelskie.Drugim obok wykształcenia celem edukacji w Szkole Rycerskiej było wychowanie obywatelskie. Szkoła Rycerska przygotowywała do służby publiczne

więcej...

Rozpoczęcie wywiadu. Okoliczności wstępne – powitanie, pokazać badanemu, gdzie mausiąść itp., klika grzecznościowych zdań. Następnie powiadomi

więcej...

Najwięcej zaufania można mieć chyba do teorii dychotomicznych gdyż jako nieliczne oparte są na naukowo zbadanych typologiach grup społecznych. Autorzy

więcej...

„Poczta Królewiecka"co tygodniowa6 sierpnia 1718 r. w Królewcu i utrzymywała się przez dwa i pół rokuJan Dawid Cenkier wydawca pochodzący z Warmii i Mazur

więcej...

*Techniki jakich może używać ustawodawca w tworzeniu prawa,którymi ma się kierować administracja.1. Wskazuje się na potrzebę

więcej...

Wspołcześnie podatek definiujemy jako świadczenie:1. Pieniężne,2. Powszechne,3. Przymusowe,4. Bezzwrotne,5. Nieodpłatne,6. Nakładane jednostronnie przez związek publiczno-prawny (państwo, organiza

więcej...

Historyzm rozwinął się w XIX wieku – ekonomiści tego kierunku inaczej patrzyli nakwestie gospodarcze, zupełnie inaczej postrzegali je niż ekonomiści klasyczni (co wynika

więcej...

• odwoływanie się do kategorii z wyższego szczebla hierarchii (np. awersja doMurzynów – odwołanie się do kategorii wyższej – człowiek); członkowie grup stająsię

więcej...

Czym jest nauka ?Definicja nauki : Nauka to społecznie zorganizowana działalność nastawiona na wytwarzanie informacji(badania) oraz rezultaty tej działalności (teorie).

więcej...

Wielkości charakteryzujące metody spektrofotometryczneCzułość oznaczeńCzułość metody oznaczania jest to najmniejsze oznaczalne stężenie

więcej...

Na rachunkowość składa się wiele zagadnień, które zostają ujęte w sprawozdaniu finansowym.Kapitały własne nalezy rozpatrywac z punktu widzenia wlasciciela kapitalu. j

więcej...

Obie strony (białoruska i rosyjska) gruntownie przygotowywały się do decydującego starcia przesądzającego o kształcie wspólnoty. Problem wypracowania kompromisowego modelu pogłębionej integracji zajmował uwagę wszystkich środkow włą

więcej...

Na prawo konstytucyjne składa się wiele zagadnień z różnych obszarów życia publicznego i prywatnego człowieka. Wolności i prawa ekonomiczne, socjalne i ku

więcej...

Rachunek kosztów oraz jego funkcjeRachunek ten dotyczy kosztów, które związane są z prowadzeniem działalności. Odnosi się głównie do wytwarzanych wyrobów oraz do świadczonych usług – są to przedmioty rachunku.

więcej...

Konflikty społeczne nie mogą istnieć bez uczestników, podmiotów. Wielkość i różnorodnośćpodmiotów konfliktów społecznych jest zależna od

więcej...

Obecnie występuje bardzo szybki rozwój techniki i wprowadzane są to coraz nowszeprodukty na rynek, a człowiek nie ma czasu się zastanawiać na

więcej...

Fazy przywiązania:1. Niesprecyzowane ustosunkowanie i sygnalizacja (do 3 mscy), zachowania wywołujące bliskość, korzenie przywiązania.2. Skupienie na jednej, lub większej liczbie osob.3. Bezpieczna baza (6 mscy)a

więcej...

Telewizja, podobnie jak radio, jest medium całodobowym, jednakże do odbiorcównajefektywniej dociera w czasach znacząco różnych od radia tzn. poza godzinamibiurowymi.

więcej...

Kultura bytu obejmuje tę sferę ludzkich działań, które zwrócone są ku sferzeprzedmiotów materialnych, naturalnych bądź wytworzonych przez człowieka.Kultura bytu to

więcej...

Efektywność gospodarowania wszelkimi zapasami jest bardzo istotna z punktu widzenia zarządu który chcemaksymalizować wartość przedsiębiorstwa.

więcej...

Istniały różne sytuacje związków pomiędzy problematyka praw człowieka a innymiważnymi kwestiami w polityce

więcej...