Prawo cywilne

note /search

Prawo zobowiązań - Rodzaje świadczeń

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo cywilne
Pobrań: 1617
Wyświetleń: 3626

Prawo zobowiązań Zobowiązania są częścią prawa cywilnego, które regulują społeczne formy wymiany dóbr i usług, czyli wszelkiego rodzaju usługi czy dobra, które potrafią przedstawić pewną wartość majątkową. Zobowiązanie polega na tym, że wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia, a dłużnik powin...

Prawo cywilne - skrypt - prawo podmiotowe

 • Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 3108
Wyświetleń: 7742

Jest to skrypt - streszczenie materiałów z książek Z. Radwańskiego i A. Woltera. Notatka zawiera rozdziały m.in.: Prawo cywilne - część ogólna, wprowadzenie, źródła, stosowanie, prawo podmiotowe, przedmioty stosunku cywilno-prawnego, osoby fizyczne, osoby prawne, konsumenci i przedsiębiorcy, cz...

Wyroki w sprawie dóbr osobistych przed ETPC

 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
 • Prawo cywilne
Pobrań: 301
Wyświetleń: 2296

Case of Stanev v. Bulgaria (Application no. 36760/06) Judgment Strasbourg, 17 January 2012 GRAND CHAMBER CASE OF STANEV v. BULGARIA ( Application no. 36760/06 ) JUDGMENT STRASBOURG 17 January 2012 This judgment is final but may be subject to editorial revision. In the case of Stanev v. Bulga...

Prawo cywilne wyklady

 • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
 • Prawo cywilne
Pobrań: 3073
Wyświetleń: 8288

OSOBA PRAWNA Jednostki organizacyjne, którym obowiązujące prawo przyznaje zdolność prawną i wobec tego mogą być one podmiotem praw i obowiązków. Osobami prawnymi (art. 33 KC) są: Skarb Państwa Jednostki organizacyjne o osobowości prawnej (np. spółka kapitałowa, spółka akcyjna, spółka z o.o.,...

Prawa zobowiązaniowe

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Prawo cywilne
Pobrań: 665
Wyświetleń: 3402

...PRAWA ZOBOWIĄZANIOWE Prawa obligacyjne różnią się od praw rzeczowych, tym że: 1) obejmują korzystanie ze wszystkich dóbr ( w tym także rzeczy) i usług 2) są ukształtowane jako prawa względne, skuteczne tylko pomiędzy stronami. PRAWA ZOBOWIĄZANIOWE – PRAWA WZGLĘDNE ZASADA - Stosunek ...

Podstawy teoretyczne prawa - Źródło prawa

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Prawo cywilne
Pobrań: 308
Wyświetleń: 2863

...1. Pojęcie prawa Prawo jest to zespół norm regulujących stosunki społeczne ustanowionych lub uznanych przez państwo i zabezpieczonych aparatem przymusu państwowego.  a ściślej prawo w ujęciu przedmiotowym – system norm prawnych, czyli ogólnych, abstrakcyjnych i jednoznacznych dyrektyw post...

Prawo cywilne- ćwicz

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku
 • Prawo cywilne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1988

Upływ czasu niewątpliwie należy do faktów niezależnych od woli i zachowania ludzi (tzw. zdarzeń), które rzutują na stosunki cywilnoprawne, powodując ich powstanie, zmianę lub ustanie i wywołując określone skutki prawne dla stron. Obowiązujące prawo rozróżnia cztery rodzaje skutków, tworząc podst...

Cz. szczególna prawa cywilnego: umowy o świadczenie usług, odpowiedzia...

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prawo cywilne
Pobrań: 658
Wyświetleń: 5257

Na początku wyjaśniane są umowy o świadczenie usług w których skład wchodzą: umowa zlecenie ("matka" innych umów w prawie cywilnym) i umowa o dzieło. Następnie przedmiotem opracowania jest odpowiedzialność osób prowadzących hotel i podobny zakład. Szczegółowo omówiona została umowa sprzed...

Prawo Cywilne - 1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawo cywilne
Pobrań: 2296
Wyświetleń: 6258

PRAWO CYWILNE ŹRÓDŁO P. CYWILNEGO W POSLCE: Kodeks Cywilny z 23 kwietnia 1964r. obowiązujący od 1 stycznia 1965r. 1 Księga KC - Część ogólna Ta część KC zawiera normy, które regulują zagadnienia wspólne dla pozostałych działów prawa cywilnego (podmioty, mienie, czynności prawne, przedawnienie, ...

Prawo Cywilne - 2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawo cywilne
Pobrań: 1274
Wyświetleń: 5236

2 Księga KC - Własność i inne prawa rzeczowe Zajmuje się prawami na rzeczach. Reguluje prawne formy ukształtowane w postaci praw podmiotowych bezwzględnych, tzn. skutecznych względem każdej osoby trzeciej. rzeczy przedmioty materialne mające samodzielny byt prawny PODZIAŁ RZECZY: Nieruchomości t...