Mikroekonomia

note /search

Rynek - charakterystyka

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Mikroekonomia
Pobrań: 1624
Wyświetleń: 4795

RYNEK Pojęcie „ rynek „ wywodzi się od niemieckiego słowa „ring„ oznaczającego w średniowieczu okrągły plac, na którym dokonywano transakcje handlowe. W rzeczywistości jednak można spotkać wiele odniesień do pojęcia „rynek”. Po pierwsze, jest on określany jako miejsce zawierania i przeprowadzania...

Popytowa strona rynku - Teoria wyboru konsumenta

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Mikroekonomia
Pobrań: 1015
Wyświetleń: 3668

POPYT Dotychczas analizowaliśmy popyt rynkowy na konkretny towar lub usługę. Jednak musimy zdawać sobie sprawę z faktu, że popyt rynkowy jest zbiorem zapotrzebowania wszystkich pojedynczych konsumentów. Można więc stwierdzić, że popyt rynkowy na dany towar jest sumą popytów indywidualnych ,czyli su...

Narzędzia analizy rynku

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Mikroekonomia
Pobrań: 350
Wyświetleń: 2464

NARZĘDZIA ANALIZY RYNKU POJĘCIE ELASTYCZNOŚCI Nabywana ilość danego dobra Q d zmienia się pod wpływem wielu czynników wymiernych i niewymiernych, Z tych pierwszych najważniejsze to : cena danego dobra C, ceny dóbr substytucyjnych Cs ,ceny komplementarnych C k oraz dochód pieniężny Y. Zależności z...

Mikroekonomia - wykłady - Mechanizm rynkowy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Mikroekonomia
Pobrań: 1960
Wyświetleń: 7252

Decyzje produkcyjne przedsiębiorstwa w warunkach konkurencji doskonałej.1. Klasyfikacje rynków:Ze względu na przedmiot obrotu:Rynek dóbr konsumpcyjnychRynek czynników produkcji (w tym: rynek pracy, rynek ziemi, rynek tytułów pr...

Mikroekonomia - Musiał Grażyna

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Mikroekonomia
Pobrań: 3899
Wyświetleń: 11760

...1. Podstawowe pojęcia ekonomiczne Ekonomia jest to nauka, która zajmuje się badaniem prawidłowości procesów gospodarowania, które występują w konkretnych zjawiskach ekonomicznych. Ekonomia zajmuje się problemami związanymi z: a) produkcją b) podziałem c) wymianą d) konsumpcją Zja...

Mikroekonomia - wykłady - Linia cena-konsumpcja

 • Mikroekonomia
Pobrań: 455
Wyświetleń: 3696

7 października 2008 Wykład 1: Nauka ekonomii i jej przedmiot Literatura: Skrypty: 1. Wprowadzenie do ekonomii - Zofia Dach 2. Mikroekonomia dla studentów licencjackich - Zofia Dach 3. Zbiór zadań z mikroekonomii - Zofia Dach, Artur Polok Podręczniki: 1. Ekonomia - mikroekonomia - Fisher, Beg...

Gospodarowanie i rzadkość

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Mikroekonomia
Pobrań: 595
Wyświetleń: 1771

GOSPODAROWANIE - WYBÓR W WARUNKACH RZADKOŚCI Aby rozwikłać istotę problemu ekonomicznego należy zwrócić uwagę na dwa podst a wowe fakty: Istniejące i dostępne społeczeństwu zasoby są zawsze ograniczone w swej wielkości. Ludzkie potrzeby są nieograniczone. Nadmiar potrzeb w stosunku do możliwości ...

Mikroekonomia - notatki do kolokwium - definicje

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Mikroekonomia
Pobrań: 11508
Wyświetleń: 19341

zajęcia odbywają się na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, a prowadzi je dr Artur Pollok. Notatka składa się z 14 stron. Mikroekonomia koncentruje się na wyborach dokonywanych przez poszczególne podmioty gospodarcze: gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa i rząd oraz zajmuje się badaniem zjaw...

Wprowadzenie do ekonomii

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Mikroekonomia
Pobrań: 2303
Wyświetleń: 12096

1) Problem względnego niedoboru jako podstawowy problem ekonomiczny. • Nieograniczoność potrzeb versus ograniczoność środków pozwalających na zaspokojenie tych potrzeb. • Definicja ekonomii Lionela Robbinsa (1932r.) „Ekonomia jest nauką, której przedmiotem zainteresowania jest ludzkie zach...

Teoria rynku - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Mikroekonomia
Pobrań: 3465
Wyświetleń: 10073

...Teoria rynku 1) Definicja rynku: Rynek to zespół warunków które doprowadzają do kontaktu pomiędzy kupującymi i sprzedającymi w procesie wymiany dóbr i usług (Begg) Podstawowymi kategoriami opisującymi rynek są: popyt, podaż i cena 2) Podział rynków: • Podział ze względu na rodzaj dóbr: ry...