Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

note /search

Podstawy Prawa- pytania i odpowiedzi egzaminacyjne rok 2009

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 2352
Wyświetleń: 3395

23. Imię i nazwisko z odpowiedziami.- dla grupy która miała termin O Nr indeksu AE 0209/5 Proszę wstawić znak X pod słowem TAK lub NIE PODSTAWY PRAWA Test egzaminacyjny @ TAK NIE Fakty prawne niezależne od ludzkiej woli to: a) czyny X b) zachowania. X Cecha generalności normy prawnej oznacza,...

Mikroekonomia - wykłady - Mechanizm rynkowy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Mikroekonomia
Pobrań: 1960
Wyświetleń: 7252

Decyzje produkcyjne przedsiębiorstwa w warunkach konkurencji doskonałej.1. Klasyfikacje rynków:Ze względu na przedmiot obrotu:Rynek dóbr konsumpcyjnychRynek czynników produkcji (w tym: rynek pracy, rynek ziemi, rynek tytułów pr...

Mikroekonomia - Musiał Grażyna

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Mikroekonomia
Pobrań: 3899
Wyświetleń: 11760

...1. Podstawowe pojęcia ekonomiczne Ekonomia jest to nauka, która zajmuje się badaniem prawidłowości procesów gospodarowania, które występują w konkretnych zjawiskach ekonomicznych. Ekonomia zajmuje się problemami związanymi z: a) produkcją b) podziałem c) wymianą d) konsumpcją Zja...

Wykłady Z Makroekonomii

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Makroekonomia
Pobrań: 7315
Wyświetleń: 15204

MAKROEKONOMIA  Dr Lidia Gabryś    WSTĘP    Nowa  sfera  w  ekonomii  (oprócz  mikro-  i  makro-)  ekonomia  GLOBALNA  –  szersze  spojrzenie  ni   makro.     Makroekonomia – gospodarka jako całość – GOSPODARKA RYNKOWA  Teorie ekonomiczne nie odnoszą się do rodzaju gospodarki na świecie. Są ró ne ...

Metody ustalania wyniku finansowego- wykład 5

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Rachunek wyników
Pobrań: 1820
Wyświetleń: 14476

14.04.2011 Wykład 5 Metody ustalania wyniku finansowego: Metoda: statystyczna Wariant kalkulacyjny, porównawczy Metoda księgowa Wariant kalkulacyjny, porównawczy Metoda statystyczna - jest najczęściej wykorzystywana w ciągu roku metodą ustalania wyniku. Jej zakres i forma nie są regulowane pr...

Podstawy inwestowania- wykład 6

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Podstawy inwestowania
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1820

Podstawy inwestowania dr Jan Czempas Wykład 6 cd. Proces i cykl realizacji inwestycji Kierownik projektu odpowiadając za uczestników, będących jednym z ważnym czynników realizacji przedsięwzięcia, nie może zapomnieć o ciągłym procesie fizycznej realizacji projektu. Będąc zobligowanym do jego zakońc...

Rachunek kosztów - Kategorie straty

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Rachunkowość Zarządcza i rachunek kosztów
Pobrań: 721
Wyświetleń: 5831

Informacje zawarte w pliku to: koszt, kategoria straty, wydatek, nakład, struktura wewnętrzna kosztów, cele decyzyjne, rachunek kosztów, koszt wytworzenia produktu, kalkulacja, metoda kosztu bieżącego. Dodatkowo: kalkulacja zleceniowa, kalkulacja doliczeniowa. Rachunek Kosztów Wykładowca: ...

Rachunkowośc test

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Rachunkowość
Pobrań: 5243
Wyświetleń: 11361

3. Depozyty to: a) materiały własne przeznaczone do likwidacji b) dostawy z zewnątrz w odbiorze c) zapasy obce d) żadne z powyższych 4. Narzutem odchyleń cen ewidencyjnych przypadających na rozchodowane materiały: a) należy korygować tylko materiały zużyte b) można nie korygować niedobor...

Wykłady prawo

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Podstawy prawa UE
Pobrań: 1029
Wyświetleń: 4368

Każda norma postępowania powinna zawierać trzy elementy: - adresata normy (przy niedokładnym adresata określeniu może występować konflikt pozytywny lub negatywny) - okoliczności – w których postępowanie ma być realizowane - sposób zachowania – może być działaniem lub zaniechaniem Wyróżniamy ...

Statystyka - testy Kończak

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Statystyka
Pobrań: 5467
Wyświetleń: 11403

zajęcia odbywają się na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, a prowadzi je dr hab. Grzegorz Kończak. Notatka składa się z 8 stron. ANALIZA ZALEŻNOŚCI 1) Współczynnik korelacji liniowej może przyjmować wyłącznie wartości. a. od -1 do 1 b. dowolne rzeczywiste c. dodatnie d. od 0 do 1 2...