Polityka Cookies www.notatek.pl

I. Informacje ogólne

 1. Dziękujemy za zainteresowanie naszą stroną internetową. Ochrona prywatności ma dla nas istotne znaczenie.
 2. W celu realizacji zasady zgodnego z prawem, rzetelnego i przejrzystego przetwarzania Twoich danych osobowych w trakcie korzystania z naszych usług, przyjmujemy dokument zwany Polityką Cookies („Polityka Cookies”).
 3. Polityka Cookies określa w jaki sposób dbamy o Twoje dane osobowe i Twoje prawa.
 4. W treści niniejszego dokumentu pragniemy poinformować o rodzaju gromadzonych przez Everuptive sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Grzegórzecka 8/5, 31-530 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000398401, NIP: 676-244-92-33, REGON: 122419948, kapitał zakładowy: 8.300 PLN („Spółka”), informacji w związku z korzystaniem ze strony internetowej www.notatek.pl („Strona internetowa”) oraz wyjaśnić, w jaki sposób informacje te są wykorzystywane.
 5. Informujemy także, że na Stronie internetowej umieszczone zostały linki do stron zewnętrznych, które nie są objęte niniejszą Polityką Cookies. Oznacza to, że poprzez link zamieszczony na naszej Stronie internetowej nastąpi przekierowanie na zewnętrzną stronę internetową, za którą Spółka nie odpowiada, w szczególności nie odpowiada za zasady gromadzenia i przetwarzania informacji dotyczących użytkowników korzystających z tych zewnętrznych stron internetowych.
 6. Użytkownik korzystający ze Strony internetowej zgadza się na warunki określone w niniejszej Polityce Cookies.
 7. Wszelkie wyrażenia pisane z wielkiej litery w niniejszej Polityce posiadają znaczenie nadane im w Regulaminie Serwisu, chyba że inaczej postanowiono w Polityce Cookies.

II. Definicje

 1. Wszelkie wyrażenia pisane z wielkiej litery w niniejszej Polityce posiadają znaczenie nadane im w Regulaminie Serwisu, chyba że inaczej postanowiono w Polityce Cookies.
 2. Everuptive, my, nasze – Everuptive sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Grzegórzecka 8/5, 31-530 Kraków.
 3. Użytkownik – użytkownik Serwisu, który dokonał Rejestracji w Serwisie, akceptując jego Regulamin.
 4. Regulamin – Regulamin Serwisu www.notatek.pl.
 5. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 6. Strona internetowa – strona internetowa należąca do Spółki, w ramach której Everuptive świadczy swoje usługi pod adresem: www.notatek.pl.
 7. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem www.notatek.pl, który stanowi sieć Użytkowników (USENET), w tym sieć aktywnych Użytkowników.

III. Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych

 1. Tak jak ma to miejsce w przypadku większości stron internetowych w trakcie odwiedzania naszej Strony internetowej w sposób rutynowy zbierane są następujące dane: nazwa operatora (adres IP, anonimowo), strona internetowa, z której nastąpiło wejście na naszą Stroną internetową, odwiedzane podstrony Strony internetowej, typ przeglądarki oraz data i czas trwania wizyty. Informacje te są poddawane anonimowej ocenie i nie mogą być używane do identyfikacji osób odwiedzających Stronę internetową. Zbierane informacje są wykorzystywane wyłącznie w celu poprawy atrakcyjności i funkcjonalności Strony internetowej. W tym celu podjęliśmy niezbędne kroki techniczne i organizacyjne dla zapewnienia przestrzegania przepisów w zakresie ochrony prywatności danych.
 2. Ponadto, Spółka może gromadzić i przetwarzać dane użytkowników w postaci imienia i nazwiska i adresu e-mail oraz ewentualnie innych danych podanych dobrowolnie przez użytkownika (np. numer telefonu) w celu przesłania zapytania lub przedstawienia uwag do działania Strony internetowej. W takim przypadku podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne dla udzielenia odpowiedzi na pytanie. Przekazując dane osobowe użytkownik godzi się na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celach nawiązania kontaktu zwrotnego i udzielenia odpowiedzi na pytanie. W przypadku otrzymania danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie, przechowujemy otrzymane dane w bezpieczny sposób. Dostęp do podanych danych osobowych użytkownika będą miały wyłącznie osoby posiadające szczególne uprawnienia do dostępu do tych danych osobowych.
 3. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych, prawo żądania ich sprostowania oraz prawo żądania ich usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wyrażenia sprzeciwu co do przetwarzania danych oraz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych, z zastrzeżeniem zasad wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych. Otrzymane w formularzu kontaktowym dane osobowe będę przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie. Otrzymanych w ww. celach danych osobowych nie udostępniamy żadnym osobom trzecim. W momencie, gdy przechowywanie danych nie będzie dłużej potrzebne, zostaną one usunięte lub zanonimizowane w bezpieczny i trwały sposób albo też dostęp do nich zostanie zablokowany w zakresie, w jakim wymagają tego właściwe przepisy o retencji danych osobowych.
 4. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Strona internetowa używa szyfrowanej transmisji danych (SSL), co zapewnia ochronę identyfikujących Cię danych oraz znacząco utrudnia przechwycenie dostępu do Twoich danych przez nieupoważnione systemy lub osoby.

IV. Pliki cookies

 1. Kiedy odwiedzasz naszą Stronę internetową, możemy wysłać cookies do Twojego komputera lub urządzenia, z którego korzystasz. Używamy plików cookies po to, aby pamiętać Twoje preferencje oraz aby zapoznać się ze sposobem korzystania przez Ciebie ze Strony internetowej.
 2. Pliki cookies są wykorzystywane w celu identyfikowania użytkownika i poprawnego przypisywania im danych historycznych, zebranych podczas poprzednich wizyt na Stronie internetowej.
 3. Używamy zarówno czasowych (na jedną sesję), jak i stale działających plików cookies. Możesz usunąć cookies ze swojej przeglądarki w każdym czasie albo zablokować umieszczanie cookies na swoim sprzęcie, może to jednak mieć wpływ na funkcjonowanie naszej Strony internetowej lub nawet ją zablokować.
 4. Spółka umożliwia zbieranie danych o aktywnościach użytkownika na Stronie internetowej, korzystając z usług dostawców w celach reklamowych, w tym z plików cookies Google AdWords. Oznacza to, że będziemy wyświetlać dla Ciebie reklamy w Internecie dopasowane do Twoich preferencji, wykorzystując istniejące sieci, które ułatwiają tego typu reklamę. Jak zawsze szanujemy Twoją prywatność i nie zbieramy żadnych informacji umożliwiających Twoją identyfikację przy korzystaniu z programów Google lub jakichkolwiek innych podmiotów.

V. Google Analytics

 1. Na naszej Stronie internetowej korzystamy z Google Analytics, usługi analizy sieci Google Inc. („Google”). Pliki cookies są przechowywane na komputerze użytkownika i umożliwiają analizę sposobu korzystania ze Strony internetowej przez użytkownika.
 2. Informacje zgromadzone w cookies dotyczące korzystania przez Ciebie z naszej Strony internetowej są przekazywane na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Z usługi tej korzystamy na naszej Stronie internetowej z włączoną anonimizacją IP. Oznacza to, że Twój adres IP jest na naszej stronie internetowej skracany przez Google w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym i tym samym podlega anonimizacji. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam skracany. Na nasze zlecenie Google będzie wykorzystywać powyższe informacje w celu analizy sposobu korzystania przez Ciebie z naszej Strony internetowej, tworzenia raportów o aktywności na Stronie internetowej, wyświetlania reklam dostosowanych do Twoich preferencji oraz w celu świadczenia dla nas jako operatora Strony internetowej innych usług związanych z jej użytkowaniem i Internetu.
 3. Adres IP przekazany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.
 4. Poprzez odpowiednią konfigurację Twojej przeglądarki możesz w każdym czasie uniemożliwić przechowywanie plików cookies (wyłączyć gromadzenie cookies oraz ich usunięcie). Niektóre funkcje naszej Strony internetowej mogą nie działać, jeżeli wyłączysz korzystanie z plików cookies. Nadal istnienie możliwość wyłączenia analizy przez Google Analytics poprzez włączenie funkcji opt-out-cookies.
 5. Możesz zapobiec rejestrowaniu danych zgromadzonych w plikach cookies, a dotyczących korzystania ze Strony internetowej (w tym Twojego adresu IP) przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki, znajdującą się pod linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.
 6. Możesz również zrezygnować ze spersonalizowanych reklam. Instrukcja wyłączenia znajduje się pod tym linkiem: https://adssettings.google.pl/anonymous?sig=ACi0TCjs8RYK5J6o6-Yb1hV9iHOqP1gNKHmF0c6O0GzFLVSut9aDTKfWruXXJIqih2WQ33FrqAZL_kjlT4BEJKJ-O9z8YHfu5g0ntN7Ye6I2UdlYJPK2wwI&hl=pl.

VI. Postanowienia końcowe

 1. Niniejsza Polityka Cookies może być aktualizowana po to, aby odzwierciedlić takie zmiany, zmiany we właściwych przepisach prawa lub ulepszenia w zakresie przetwarzania przez Spółkę danych. Informacja o dacie wejścia w życie Polityki Cookies (także w nowej wersji) będzie umieszczona w treści Polityki Cookies.
 2. W przypadku ewentualnych problemów, pytań lub sugestii dotyczących prezentowanych na Stronie internetowej informacji, a także pytań dotyczących ochrony danych osobowych prosimy o kontakt w następujący sposób:
  • kontakt e-mailowy z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem dane.osobowe@everuptive.com;
  • kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres siedziby Everuptive sp. z o.o., ul. Grzegórzecka 8/5, 31-530 Kraków.
 3. Postaramy się wyjaśnić wszelkie wątpliwości.
 4. Informujemy także, że każdy użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w kwestiach związanych z ochroną danych osobowych.
 5. Niniejsza Polityka Cookies obowiązuje od dnia 25.05.2018 r.