Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

note /search

Bezpieczeństwo pracy i ergonomia - pytania

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia
Pobrań: 1050
Wyświetleń: 3535

Imię Nazwisko L.p PYTANIA I ODPOWIEDZI TAK 1 W jednym roku w Polsce występuje około: 40 rys. wypadków przy pracy 85 rys. wypadków przy pracy x 150 rys. wypadków przy pracy 2 Wypadek przy pracy to: zdarzenie nagłe o przyczynie zewnętrznej, związane z pracą, powodujące niezdolność do pracy zdarzenie...

Dziennik niwelacji reperów - temat 7

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Geodezja
Pobrań: 2765
Wyświetleń: 15442

Dziennik niwelacji reperów Str. ...1 Ciąg (linia) Nr: Oznaczenie odcinków niwelacji: Od rp. nr km Do rp. nr km Kierunek: główny powrotny Data pomiaru: Obserwator: Sekretarz: Nr stanowiska Oznaczenie stanowisk łat i reperów Długości celowych Pomiar różnicy wysokości Średnia różnic...

Polisy inwestycyjne - analiza efektywnosci

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Polisy inwestycyjne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 826

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA im. Stanisława Staszica w Krakowie WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA STUDIA STACJONARNE KIERUNEK: Informatyka i Ekonometria PRACA DYPLOMOWA (licencjacka) Imię i nazwisko dyplomanta Kamil Makiel Polisy inwestycyjne - analiza efektywności. Investment policies - an analysis of pr...

Model addytywny z bezwzględnymi wahaniami sezonowymi.

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Prognozowanie i symulacje
Pobrań: 371
Wyświetleń: 3115

Przygotować teorię oraz wzory z podręcznika: „Prognozowanie ekonomiczne - Teoria, przykłady, zadania” - A. Zeliaś, B. Pawełek, S. Wanat; PWN, Warszawa 2003. Rozdział 3.4.4. wzory (3.89) - (3.98) oraz przykład 3.5 dla modelu multiplikatywnego. MODEL ADDYTYWNY Z BEZWZGLĘDNYMI WAHANIAMI SEZONOWYMI Zad...

Język w środowisku Borland C++

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Programowanie w środowisko windows
Pobrań: 77
Wyświetleń: 994

    Jerzy Kisilewicz          Język      w środowisku Borland C++  Wydanie IV                      Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej  Wrocław 2003        Opiniodawca   Marian ADAMSKI        Opracowanie redakcyjne i korekta   Hanna BASAROWA              Projekt okładki   Dariusz Godlewski...

Geodezja - zagadnienia ogólne

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Geodezja
Pobrań: 1288
Wyświetleń: 3703

Geodezja I    1. Metodę kierunkową pomiaru kątów powinno stosować się:     1)  dla każdej liczby celowych   2)  na terenach bagiennych i tam gdzie pomiar może trwać długo   3)  dla trzech lub większej liczby celowych   4)  gdy chcemy zmniejszyć błąd odczytu     2. Dla poziomej osi celowej wpływ błę...

Punkt osnowy podstawowej poziomej

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Geodezja
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1302

Punkt osnowy podstawowej poziomej   O 111   OPX   GEOMETRIA: Punkt  ATRYBUTY OPISOWE  NAZWA WARTOŚCI DOPUSZCZALNE  Numer głowicy znaku  OMP  Łańcuch znaków alfanumerycznych  PRZEDSTAWIENIE  GRAFICZNE  UWAGI    Środek trójkąta równobocznego w punkcie osnowy.  ELEMENTY PRZEDSTAWIENIA  GRAFICZNEGO  WY...

Dziennik niwelacji przekrojów

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Geodezja
Pobrań: 1904
Wyświetleń: 7021

Dziennik niwelacji przekrojów Strona: Odcinek Nr: Od reperu nr: Do reperu nr: Kierunek: główny powrotny Data pomiaru: Obserwator: Sekretarz: Nr stanowiska Oznaczenie stanowisk łat i reperów Odczyty na łatach Odczyty średnie Wysokość osi celowej Wysokości punktów Uwagi i szkice wstecz...

Obliczenie wcięcia kątowego w przód poprzez rozwiązanie trójkąta

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Geodezja
Pobrań: 1029
Wyświetleń: 4081

Obliczenie wcięcia kątowego w przód poprzez rozwiązanie trójkąta Oznaczenia punk-tów Kąty poziome g c cc ° ′ ″ Azymuty A g c cc ° ′ ″ Długości boków d Przyrosty Współrzędne Oznaczenia punktów Obliczenie azymutu A AB i długości bazy d AB . Uwagi i szkice. Δ x Δ y X Y 1 2 3 4 5 6 7 ...

Program do obliczeń geodezyjnych “WinKalk”

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Geodezja
Pobrań: 448
Wyświetleń: 1687

Program do obliczeń geodezyjnych “WinKalk” dla MS Windows™ Instrukcja obsługi dla wersji 3.8 wraz z opisem modułów: Trasy, Rejestrator, Wyrównanie, Niwelacja, Transformacja © Firma Informatyczna CODER tel. (0-22) 759-12-18 http://www.coder. pl Spis Treści 1. Wprowadzenie ...