Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

note /search

Administracja publiczna - tezy egzaminacyjne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Administracja publiczna
Pobrań: 2380
Wyświetleń: 7931

Administracja Publiczna TEZA 1: Pojęcie administracji publicznej Definicja:Przez administrację publiczną rozumie się zespół działań, czynności i przedsięwzięć organizatorskich i wykonawczych , prowadzonych na rzecz realizacji interesu publicznego pr...

Doktryny polityczne i prawno - opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia myśli politycznej
Pobrań: 910
Wyświetleń: 2772

PAPALIZM: Grzegorz VII zapoczątkował proces desakralizacji władzy świeckiej. Państwo jest z istoty złe, ma rację bytu gdy realizuje sprawiedliwość bożą, a więc jest błogosławiona przez Kościół. Papież jest głową wszystkich panujących i prawdziwym cesarzem, biskupi są bliżsi Bogu niż władcy. Papie...

Historia doktryn politycznych i prawnych - skrypt

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia myśli politycznej
Pobrań: 3430
Wyświetleń: 7315

Skrypt ten jest wypisem wszystkich, co ważniejszych rzeczy z podręcznika (tego nowszego, mniej komunistycznego, z którego całego skrypt jest już dostępny na forum lex.edu.pl), z części II i III (z wymaganych do egzaminu 5 podrozdziałów). Wyjątkami są liberalizm polski i spór o kształt prawa w...

Historia myśli politycznej - opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia myśli politycznej
Pobrań: 1344
Wyświetleń: 3129

HISTORIA MYŚLI POLITYCZNEJ Stanisław Filipowicz - „ Historia myśli polityczno - prawnej ” FILOZOFIA STAROŻYTNA Mity jako pierwsze nośniki myśli politycznej: a) jest „opowieścią o walorach sakralnych” b) ma charakter niepodważalny c) zawiera w sobie wiedzę o początkach stworzenia (kosmogoniczne) ...

Ekonomia - opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Ekonomia
Pobrań: 3640
Wyświetleń: 7210

Czym zajmuje się ekonomia? Prawa ekonomiczne. Ekonomia a inne nauki. Narodziny ekonomii jako nauki.Termin ekonomia pojawił się w starożytnej Grecji na przełomie V i IV w.p.n.e Jako pierwszy użył go wielki historyk, myśliciel i strateg Ksenofont. W jego interpretacji oikonomia

Komunikowanie społeczne - definicje, funkcje, modele

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Komunikacja społeczna
Pobrań: 1337
Wyświetleń: 5061

Komunikowanie społeczne. Goban- Klas 1. Rola komunikowania w życiu społecznym Człowiek to istota społeczna i z natury potrzebuje innych ludzi. Kontakty z innymi wymagają zdolności wyrażania swych myśli oraz przekazywania ich innym. Te kontakty odbywają się najczęściej w ramach terytorialnej wspól...

Wychowanie i jego uwarunkowania

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Pedagogika społeczna
Pobrań: 980
Wyświetleń: 3997

l. Przedmiot i zadania pedagogiki społecznej l. WYCHOWANIE I JEGO UWARUNKOWANIA Pojęcie wychowania nie jest jednoznaczne Określa bądź proces wychowawczy, bądź rezultat tego procesu W pierwszym przypadku wychowanie jest rozumiane jako system działań zmierzają­cych do określonych rezultatów wychowaw...

Przemoc w rodzinie - mity i fakty

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Metody pracy socjalnej
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1309

Wydawca: Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych (OWIS) ul. Grunwaldzka 235, 43-600 Jaworzno tel./fax: 032 615 09 78 www.owis.org.pl e-mail: info@owis.org.pl Niniejszy dokument został opublikowany dzięki pomocy finansowej Unii Euro- pejskiej.  Za treść dokumentu odpowiada Ośrodek Wspierania Inicja...

Koncepcje "nowego wychowania" - STULECIE DZIECKA ELLEN KEY

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia wychowania
Pobrań: 5971
Wyświetleń: 10311

ZAJĘCIA IX - KONCEPCJE „NOWEGO WYCHOWANIA” - WOŁOSZYN STULECIE DZIECKA ELLEN KEY Książka Ellen Key (1849 - 1926), szwedzkiej pisarki, pedagoga i działacza społecznego stała się symbolem całego ruchu tzw. nowego wychowania w świecie w XX wieku. Marzyła o „stuleciu dziecka”, w którym znajdzie ono nal...

Dziecięca matematyka

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Metodyka kształcenia matematycznego
Pobrań: 812
Wyświetleń: 3101

Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska Dziecięca matematyka. Edukacja matematyczna dzieci w domu, w przedszkolu i szkole Drugi tom w serii „Edukacja matematyczna dzieci" Okładka, strona tytułowa, piktogramy oraz ilustracje na ss.: 5, 9, 13, 20, 21, 2 2, 23, 24, 25, 31, 44, 56, 57, 58, 71, 72, 74...