Prawoznawstwo

note /search

Ustawa o Policji

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 602
Wyświetleń: 2268

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji Rozdział 1 - Przepisy ogólneArt. 1. 1. Tworzy się Policję jako umundurowaną i uzbrojoną formację służącą społeczeństwu i przeznaczoną do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i p...

Ustawa o prawie farmaceutycznym

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1190

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV KADENCJA Warszawa, dnia 1 sierpnia 2001 r. Druk nr 768 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pani Alicja GRZEŚKOWIAK MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt przesłać Pani Marszał...

Prawoznawstwo - norma moralna

 • Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 966
Wyświetleń: 4165

Treść notatki mieści się na 22 stronach - zapisanych czcionką 10,5. W opracowaniu poruszono m.in. następujące tematy: norma moralna, norma prawna, system prawa polskiego, hierarchia aktów prawnych, prawo miejscowe, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. A także m.in.: decentralizacja, dekoncetra...

Prawo - egzamin - Ustawa

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 1519
Wyświetleń: 4830

PRAWO JAKO SYSTEM NORM Prawo to zespół norm wydanych i/lub usankcjonowanych przez państwo i zagwarantowanych przymusem państwowym.Istnieją rozmaite reguły postępowania obok prawnych : moralne ,zwyczajowe i religijne.Normy społeczne: obyczajowe (aprobata otoczenia) moralne (wiążą się z sumieniem...

Prawoznawstwo - komplet wykładów

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 3220
Wyświetleń: 9429

in. zagadnienia takie jak: publikacja aktów normatywnych, wykładnia prawa, reguły kolizyjne, dyrektywy wykładni systemowej, wypowiedzi i ich rodzaje, funkcje wypowiedzi, rodzaje norm postępowania, obowiązywanie normy postępowania, rodzaje faktów prawotwórczych i wytwory tych faktów, sankcje i ich ro...

Prawo - wykłady - Wykładnia celowościowa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 483
Wyświetleń: 5950

Pierwsza ma 14 stron, a druga 12. ...Wykładnia celowościowa (teleologiczna) - tłumaczenie przepisu ustawy musi w jak największym stopniu uwzględniać cel, jaki ma realizować ustawa (ratio legis). Wykładnia systemowa obejmuje dyrektywy interpretacyjne wynikające z faktu, że interpretowany przepi...

Opracowanie Zagadnien z Prawoznawstwa

 • Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 1267
Wyświetleń: 5215

Sprecyzuj dowolną dyrektywę językową, systemową lub funkcjonalną. Dyrektywa wykładni (dyrektywa interpretacyjna, reguła wykładni) są to wypowiedzi wskazujące w jaki sposób interpretator ma odtwarzać normy postępowania z przepisów prawnych. Mogą mieć one różne pochodzenie i różny charakter. Reguł...

Prawo własności intelektualnej - prawo autorskie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 2415
Wyświetleń: 4851

prawo własności intelektualnej własność intelektualna - dobra, wartości niematerialne, różne od rzeczy wyróżniamy: prawo autorskie (twórczość autorska) w ramach prawa cywilnego i prawo własności przemysłowej (twórczość przemysłowa: patenty i znaki towarowe) AKTY PRAWNE: ustawa o prawie autorskim...

Teoria prawa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 735
Wyświetleń: 5796

TEORIA PRAWA PRAWO to pojęcie wieloznaczne, np.: W znaczeniu przedmiotowym - całokształt norm ustawowych i chronionych przez państwo W znaczeniu podmiotowym - wynikająca z norm prawa przedmiotowego możność określonego postępowania lub możność żądania danego postępowania od osób do tego zobowiąz...

Osoby fizyczne

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1491

OSOBY FIZYCZNE Zgodnie z powszechnie akceptowanymi wartościami współczesnej kultury, polski system prawny uznaje każdego człowieka za podmiot praw i obowiązków. W innej roli człowieka nie może występować, co z góry eliminuje jakiegokolwiek rozstrzygnięcia prawne lub konstytucje teoretyczne, któr...