Uniwersytet Wrocławski

note /search

Filozofia - opracowanie

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Metodologia badań politologicznych
Pobrań: 399
Wyświetleń: 1876

Filozofia - etymologiczne źródło znajduje się w starożytnej grece, gdzie wyraz ten oznacza „umiłowanie mądrości” fileo + sophia fileo - miłować, dążyć sophia - wiedza, mądrość Dla Greków „mądrość „ to znajomość spraw ludzkich i boskich. Tradycja autorstwo słowa „filozofia” przypisuje Pitagorasow...

Finanse - opracowanie

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Metodologia badań politologicznych
Pobrań: 707
Wyświetleń: 2142

Zagadnienie ogólne finansów : Finanse jest to ogól zjawisk ekonomicznych związanych z ruchem pieniądza w procesie podziału i wymiany wartości. Na ruch pieniądza składa się : Gromadzenie. Podział wydatkowanie środków pieniężnych. Przedmiotem zainteresowania finansów jest pieniądz będący w mchu...

Idee polityczne - opracowanie

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Metodologia badań politologicznych
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1771

Komunitaryzm - http://www.surreal.pl/~useless/etc/lib/komunitaryzm.pdf JAK WIELE WSPÓLNOTY POTRZEBA W DEMOKRACJI - TAYLOR * centralne znaczenie demokracji w naszych czasach demokracja stała sję normą, której nikt nie może od­ rzucić. We wszystkich społeczeństwach istnieje dążenie do demokratyzacji;...

Idee polityczne - opracowanie zagadnień

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Metodologia badań politologicznych
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1078

Komunitaryzm - http://www.surreal.pl/~useless/etc/lib/komunitaryzm.pdf JAK WIELE WSPÓLNOTY POTRZEBA W DEMOKRACJI - TAYLOR * centralne znaczenie demokracji w naszych czasach  demokracja stała sję normą, której nikt nie może od­ rzucić. We wszystkich społeczeństwach istnieje dążenie do demokratyzacj...

Marketing polityczny - opracowanie zagadnień

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Metodologia badań politologicznych
Pobrań: 567
Wyświetleń: 2289

1. Model marketingu politycznego wg B. I. Newmana : wprowadza wyraźne rozróżnienie pomiędzy procesem kampanii marketingowej a procesem kampanii politycznej. Kampania marketingowa pomaga kandydatowi przejść przez cztery etapy kampanii politycznej: od przedwstępnej fazy kształtowania własnego miejsca...

Polityka społeczna - opracowanie zagadnień

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Metodologia badań politologicznych
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1260

19 . POLITYKA SPOŁECZNA Źródłem polityk społecznej są kwestie społeczne (np. w XIX wieku wystąpiła kwestia robotnicza, lecz mogą być też również kwestie płac, ochrony zdrowia, edukacyjne i dochodowe). Nie każdy problem społeczny jest kwestią społeczną. Definicja prof. Jana Danieckiego: Kwestia sp...

Stosunki międzynarodowe - kompendium wiedzy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Metodologia badań politologicznych
Pobrań: 1120
Wyświetleń: 3269

1. Pojecie i specyfika stosunków międzynarodowych. Stosunki międzynarodowe to transgraniczne interakcje podmiotów polityki w środowisku poliarchicznym. Trzy elementy ; podmiotem są suwerenne państwa i uczestnicy niesuwerenni, przedmiotem są działania wykraczające poza granice jednego państwa, śro...

Teoria decyzji politycznych

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Metodologia badań politologicznych
Pobrań: 756
Wyświetleń: 2527

Założenia analizy decyzyjnej Analiza decyzyjna jest metodą badawczą, polegającą na docieraniu do istoty zjawisk i procesów politycznych. Punktem  wyjścia jest tu decyzja polityczna i jej wykonanie (eksplandum, czyli to co podlega wyjaśnieniu). Natomiast punktem  docelowym (eksplanansem, czyli tym c...

Charakterystyka ustrojów RP

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Metodologia badań politologicznych
Pobrań: 168
Wyświetleń: 910

KU NOWEJ KONSTYTUCJI KONSTYTUCJE MIĘDZYWOJENNE Konstytucja marcowa (17 marca 1921 r.) – typowe  zasady demokratycznego systemu:  suwerenność narodu, podział władz, zagwarantowanie praw  obywatelskich; – parlamentarny system rządów (nawiązanie do III Republiki Francuskiej w relacjach między legislat...

Powiat Ostrzeszowki

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia turyzmu
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1638

ATRAKCYJNO ŚĆ TURYSTYCZNA POWIATU OSTRZESZOWSKIEGO Powiat Ostrzeszowski położony jest w południowej części województwa wielkopolskiego od północy graniczy z powiatami ostrowskim i kaliskim - ziemskim, od południa z powiatem kępińskim oraz powiatem wieruszowskim w woj. łódzkim. Od wschodu z powiat...