Ekonomia

note /search

Ekonomia - opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Ekonomia
Pobrań: 3640
Wyświetleń: 7210

Czym zajmuje się ekonomia? Prawa ekonomiczne. Ekonomia a inne nauki. Narodziny ekonomii jako nauki.Termin ekonomia pojawił się w starożytnej Grecji na przełomie V i IV w.p.n.e Jako pierwszy użył go wielki historyk, myśliciel i strateg Ksenofont. W jego interpretacji oikonomia

Cennik usług Cetrum Doradztwa Rolniczego

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Ekonomia
Pobrań: 189
Wyświetleń: 637

Cennik usług wykonywanych odpłatnie przez Centrum Doradztwa Rolniczego wraz z Oddziałami na 2008 rok Wyszczególnienie Jednostka miary Cena za jednostkę miary w zł / brutto/ Brwinów Radom Poznań Kraków 1. Prowadzenie: a) ksiąg rachunkowych i dokumentacji niezbędnej w rachunkowości w gospodarstwach r...

Wprowadzenie do makroekonomii

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia
Pobrań: 1512
Wyświetleń: 4487

MAKROEKONOMIA 26.09.05 Wprowadzenie do makroekonomii Rola państwa w gospodarce Kategorie PKB Determinanty dochodu narodowego Pieniądz i jego funkcje System pieniężno - kredytowy Budżet państwa Bezrobocie Inflacja Czynniki wzrostu gospodarczego Cykl koniunkturalny Model IS-LM Polityka...

Pytania do obrony 1-14

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ekonomia
Pobrań: 1211
Wyświetleń: 5159

1. DEFINICJA, EWOLUCJA ORAZ FUNKCJE PIENIĄDZA Pieniądz – to ustalony przez wladze panstwowa prawny srodek płatniczy, powszechny stosowany ekwiwalent towarow i uslyg trwale wyrażający ich wartość, bezpośrednio na nie wymienialny, oraz akceptowany przez społeczeństwo. Pieniądz pojawil się jako p...

Ekonomia - zagadnienia ogólne

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Ekonomia
Pobrań: 2751
Wyświetleń: 11361

w notatce również znajdują się informacje takie jak: determinanty podaży, struktury rynkowe, przedsiębiorstwo, podejścia do pieniądza, funkcje pieniądza, bank centralny, rodzaje bezrobocia, inflacja, deflacja. Notatka zwiera wiele wykresów co ułatwia zrozumienie wymienionych zagadnień. EKONOMIA 3...

Wprowadzenie do gospodarki i ekonomii

 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Ekonomia
Pobrań: 434
Wyświetleń: 2933

EKONOMIA Wprowadzenie do gospodarki i ekonomii Rzadkość i wybór wg ekonomii Krzywa możliwości produkcyjnych Krzywa możliwości produkcyjnych przedstawia - przy każdym poziomie produkcji jednego dobra - maksymalną, możliwą produkcję drugiego dobra. Określa maksymalną z możliwych wielkości produkc...

Polska Droga do kapitalizmu - Bezrobocie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Ekonomia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 3423

Są to notatki z wykładów z przedmiotu Ekonomia prowadzonego przez dr Jana Bobera. Materiały te są w formacie .doc i obejmują 16 ston tekstu. Na wykładach został w szczególności rozwinięty temat transformacji gospodarczej w Polsce, jej skutki społeczne, ekonomiczne oraz częściowo polityczne. Znajdzie...

Ekonomia- ćwiczenia

 • Ekonomia
Pobrań: 1211
Wyświetleń: 5950

Stryczek. Notatka składa się z 9 stron. 1.Ekonomia z gr-eikos- gospodarstwo domowe, nomos- prawa. Nauka ta narodziła się w 2 połowie XVIII w. 1776r- Adam Smith wydał książkę: "Badania nad naturą i przyczynami bogactw narodów" Ekonomia to nauka o gospodarowaniu, o alokacji rządkich zaso...

Ekonomia najważniejsze pojęcia

 • Ekonomia
Pobrań: 1092
Wyświetleń: 6342

Stryczek. Notatka składa się z 2 stron. 1. Przedmiot marko- i mikroeko . Mikroekonomia zajmuje sie badaniem zachowań indywidualnych podmiotów gospodarczych,analizuje poszczególne dobra i rynki.Wychodzi z założenia ża chcac zbadać prawidłowości całej gospodarki należy zbadać w jaki sposób zachowuj...

Teoria wyboru konsumenta - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia
Pobrań: 1337
Wyświetleń: 3815

EKONOMIA TEMAT 4 - PODSTAWY TEORII WYBORU KONSUMENTA TEORIA WYBORU KONSUMENTA - sformułowana na polu mikroekonomii teoria, która przy pomocy narzędzi matematycznych opisuje zachowania indywidualnych konsumentów na rynku oraz wyjaśniania działanie mechanizmu rynkowego w zakresie dystrybucji dóbr i k...