Uniwersytet Gdański

note /search

Geografia fizyczna - Mapa i jej składniki

 • Uniwersytet Gdański
 • Geografia gospodarcza
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1736

1. Mapa i jej składniki Mapa to rysunek powierzchni Ziemi przedstawiony na płaszczyźnie, w odpowiednim zmniejszeniu, w siatce południków i równoleżników za pomocą znaków umownych. Każda mapa zawiera trzy grupy składników: matematyczne - czyli odwzorowanie kartograficzne i skalę; geograficzne - tj...

Prawo zobowiązań - Rodzaje świadczeń

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo cywilne
Pobrań: 1617
Wyświetleń: 3626

Prawo zobowiązań Zobowiązania są częścią prawa cywilnego, które regulują społeczne formy wymiany dóbr i usług, czyli wszelkiego rodzaju usługi czy dobra, które potrafią przedstawić pewną wartość majątkową. Zobowiązanie polega na tym, że wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia, a dłużnik powin...

Notatki(piotr kusio)

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 616
Wyświetleń: 2149

Powa_owski. Notatka składa się z 55 stron.                         Publiczne   prawo gospodarcze  Dr Andrzej  Powałows ki      Notatki spis ał  Piotr K usio  2008              Uwag i r eda kc yjne   Autor  n in iejszych  notatek  n ie  r ośc i  do  nich  p raw   autorskich.  Kop iowa nie,  powiel ...

Pytania na kolokwium-prawo konstytcyjne

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 3241
Wyświetleń: 8176

Pojęcie praw człowieka.Prawo pierwotne w stosunku państwa, przysługujące każdemu człowiekowi bez względu na jego przynależność państwową czy pozycję w społeczeństwie. Rzadko terminowi temu nadawane jest nieco inne znaczenie. Nieliczni uważają, że odnosi się ono tylko do tych praw jednost...

PNOP - wykłady

 • Uniwersytet Gdański
 • Podstawy nauki o przedsiębiorstwie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

WYKŁAD 1 (17.02) 1.Ekonomia przedsiębiorstwa a ekonomia Obszary zjawisk gospodarczych w systemie nauk ekonomicznych: -makroekonomiczny -mezoekonomiczny -mikroekonomiczny 2.Zadanie ekonomiki przedsiębiorstwa: 1. Opisywanie i objaśnianie działalności gospodarczej w przedsiębiorstwie w celu rozp...

Notatki - wstęp do literaturoznawstwa

 • Uniwersytet Gdański
 • Wstęp do literaturoznawstwa
Pobrań: 4893
Wyświetleń: 11312

Są one z pierwszego semestru dla I roku sporządzone na Uniwersytecie Gdańskim, przedmiot prowadzi dr hab. Monika Rzeczycka. Pierwszy plik składa się z 10 stron notatek. Informacje zawarte w notatce to: historia literatury, teoria literatury, stylistyka językoznawcza, organizacja warstwy brzmie...

Językoznawstwo

 • Uniwersytet Gdański
 • Językoznawstwo ogólne
Pobrań: 6769
Wyświetleń: 11788

Językoznawstwo - nauka o języku, pojęcie to po raz pierwszy zostało użyte w XIX w.Ogólne: badania ewolucyjne, typologiczne, teoretyczneSzczegółowe: konkretnie nad pewnym językiemzewnętrzne (stosowane): język w powiązaniu z innymi dziedzinami (psycholingwistyka), nauc...

Ubezpieczenia gospodarcze - wykłady

 • Uniwersytet Gdański
 • Ubezpieczenia gospodarcze
Pobrań: 1995
Wyświetleń: 7112

Instytucje pomocnicze: przedsiębiorstwa rzeczoznawstwa i kontroli stowarzyszenia ubezpieczeniowe (Instytucja Londyńskich Ubezpieczycieli, Międzynarodowy Związek Ubezpieczeń Morskich, Stowarzyszenie ratownicze) instytucje arbitrażowe ( Londyński Sąd Arbitrażowy, Sąd arbitrażowy przy MIH w Pary...

Uprzedzenie, dyskryminacja, źródła i funkcje stereotypów - wykład....

 • Uniwersytet Gdański
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 1204
Wyświetleń: 4942

STEREOTYPY I UPRZEDZENIA Stereotypy to schemat reprezentujący grupę lub rodzaj osób wyodrębnionych z uwagi na jakąś łatwo zauważalną cechę określającą ich społeczną tożsamość taką jak: płeć, rasa, narodowość, religia, pochodzenie społeczne, zawód. Schemat taki jest zwykle nadmiernie uproszczony, n...

Struktury wiedzy: schematy, skrypty i teorie - wykład.

 • Uniwersytet Gdański
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 1722
Wyświetleń: 5005

WIEDZA I SĄDY O ŚWIECIE SPOŁECZNYM STRUKTURY WIEDZY: SCHEMATY, SKRYPTY I TEORIE Podstawowym elementem naszej wiedzy o świecie społecznym jest schemat poznawczy czyli organizacja naszych uprzedzeń, doświadczeń z jakimś rodzajem zdarzeń, ...