Fizyka

note /search

Opracowanie zagadnień egzaminacyjnych – AiZ Fizyka

 • Politechnika Poznańska
 • Fizyka
Pobrań: 2905
Wyświetleń: 8575

Zasada zachowania energii. To co trzeba wiedzieć, oprócz samej zasady zachowania energii to kilka następujących definicji: Siła zachowawcza – siła jest zachowawcza, jeśli praca wykonana przez tę siłę nad punktem materialnym, który poru...

Zbiór wykładów prof. Zbigniewa Kąkola.

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Fizyka
Pobrań: 1841
Wyświetleń: 4375

Wykłady Zbigniewa Kąkola - podstawy fizyki. TematykaWielkości fizyczne, jednostkiWektory Rozkładanie wektorów na składowe Suma wektorów .Iloczyn skalarny Iloczyn wektorowy Ruch jednowymiarowyPrędkośćPrędkość...

Opracowanie wykładu z fizyki

 • Politechnika Poznańska
 • Fizyka
Pobrań: 770
Wyświetleń: 2443

Rodzaj oddziaływań w przyrodzie. Oddziaływanie to jedno z podstawowych pojęć fizyki, które określa wzajemny wpływ stanu cząstki lub ich układu na stan innych cząstek lub układów oraz umożliwia ilościowy opis tych wpływów.

Fizyka- wykład 7

 • Politechnika Śląska
 • Fizyka
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1400

DYFUZJA- samorzutne mieszanie drobin się gaz wynikające z ich ruchów cieplnych. Ze względu na różnicę gęstości w warstwach 1 i 2 mieszanie nie jest równomierne i występuje przepływ masy opisany wzorem Ficka. . „-”wskazuje, że przenoszenie masy zachodzi w kierunku zmniejszającej się gęstości. - wspó...

Wyznaczanie współ. załamania za pomocą mikroskopu

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Fizyka
Pobrań: 1141
Wyświetleń: 8400

Wstęp teoretycznyRozchodzenie się fal o rozmaitych kształtach powierzchni falowych , jak również zjawiska ugięcia , odbicia i załamania fal można ujmować z punktu widzenia tzw. zasady Huygensa . Według tej zasady każdy punkt ośrodka ,do którego dociera

Działania na wektorach

 • Politechnika Wrocławska
 • Fizyka
Pobrań: 574
Wyświetleń: 5488

...4. (*) Dane są dwa wektory a =3i + 4j oraz b = 6ˆ+ 16ˆj . Rozłożyć wektor b na składową równoległą do wektora a oraz do niego prostopadłą. 5. W punktach o współrzędnych (2,2) oraz ( 3,7) kartezjańskiego wkładu współrzędnych umieszczono po jednej cząstce. Wyznaczyć kąt jaki tworzą wekto...

Kinetyka

 • Politechnika Wrocławska
 • Fizyka
Pobrań: 546
Wyświetleń: 7266

...8.(*) W ruchu prostoliniowym zależność drogi przebytej przez ciało od czasu podana jest zależnością s = 3t2 + 2t. Oblicz prędkość ciała po przebyciu 16 m. 9. Wykres (patrz obok) przedstawia zależność od czasu prędkości biegacza po tzw. „falstarcie". Jaką drogę przebiegł on w ciąg...

Spadek swobodny. Rzuty: pionowy, poziomy, ukośny.

 • Politechnika Wrocławska
 • Fizyka
Pobrań: 448
Wyświetleń: 8701

...6. Z wysokości 45 m wyrzucono poziomo kamień nadając mu szybkość początkową 20 m/s. Kamień po pewnym czasie uderzył o chodnik. (a) Oblicz składowe wektora prędkości i szybkość kamienia po upływie 2 s. (b) Oblicz czas ruchu kamienia od momentu wyrzucenia do momentu uderzenia o chodnik. (c) ...

Dynamika I

 • Politechnika Wrocławska
 • Fizyka
Pobrań: 364
Wyświetleń: 5845

...1. Na gładkim stole położono dwa ciężarki o masach m1=250 g i m2=500 g połączono gumką. W pewnej chwili ciężarki te rozsunięto/ Lżejszy z nich zaczął poruszać się z przyspieszeniem o wartości a1=0,2 m/s2. Z jakim przyspieszeniem poruszał się drugi ciężarek? 2. (*) Na końcach nieważkiej nic...

Potrzebne wzory, fizyka

 • Politechnika Wrocławska
 • Fizyka
Pobrań: 4368
Wyświetleń: 11235

  Ruch prostoliniowy (podano wartości) Grawitacja s ∆ 2m mNm 1 2 1 − 1 Prędkość średnia  v = Wartość siły grawitacji F = G ;G = 6.67 ⋅   10g 2 2t ∆  Rkgv ∆F Natężenie pola Fg Przyspieszenie średnie a =a = γ =   grawitacyjnego t ∆ ;     m...