Uczelnie, Szkoły wyższe

  • Liczba województw: 16
  • Liczba uczelni wyższych: 453
  • Liczba studentów: 1 469 386

Województwa: