Politechnika Wrocławska

note /search

Chemia nieorganiczna - komplet materiałów

 • Politechnika Wrocławska
 • Chemia nieorganiczna
Pobrań: 3927
Wyświetleń: 10696

...Słabe elektrolity często występują w roztworach zawierających elektrolity mocne dysponujące identycznym (wspólnym) jonem: słaby kwas HA z mocnym kwasem, np. HCl, lub z własną solą, np. NaA; słaba zasada BOH z mocną zasadą, np. KOH, lub z własną sólą, np. BCl. Obecność elektrolitu mocnego ...

Materiałoznawstwo z elementami chemii- opracowanie definicji

 • Politechnika Wrocławska
 • Materiałoznawstwo z elementami chemii
Pobrań: 630
Wyświetleń: 2429

96 JW 7. Klasyfikacja stali* Klasyfikacji gatunków stali dokonuje się zgodnie z PN-EN 10020:1996 według składu chemicznego oraz wg ich zastosowania i własności mechanicznych lub fizycznych. Klasyfikacja stali według składu chemicznego - stale niestopowe (węglowe), - stale stopowe. Do stali ...

Proces technologiczny

 • Politechnika Wrocławska
 • Inżynieria chemiczna
Pobrań: 945
Wyświetleń: 5761

1. Proces technologiczny-dobór fizykochemiczny reakcji chemicznych  Proces technologiczny Jest to zorganizowany zbiór procesów i operacji jednostkowych, w których surtowiec przetwarzany jest w produkt. Podczas tego procesu surowce ulegają przemianom fizycznym lub/i chemicznym. Przebieg procesu...

Genetyka molekularna- skrypt

 • Politechnika Wrocławska
 • Inżynieria genetyczna
Pobrań: 1064
Wyświetleń: 3430

Zakład Genetyki Uniwersytetu Warszawskiego GENETYKA MOLEKULARNA Materiały do zajęć laboratoryjnych Skrypt przygotowany przez pracowników Zakładu Genetyki UW Warszawa 2003 Spis treści Wstęp3 Enzymy restrykcyjne 4 Podstawowe enzymy modyfikujące DNA przydatne do klonowania6 Elektroforeza DN...

Psychologia - wykłady - Emocja

 • Politechnika Wrocławska
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 623
Wyświetleń: 4116

W plikach formatu power point poruszono następujące tematy: - plik nr1 (wykład 2): interakcjonistyczny model zachowania, - plik nr 2 (wykład 3): emocje i uczucia, - plik nr 3 (wykład 4): stres, - plik nr 4 (wykład 5): potrzeby i motywacja, - plik nr 5 (wykład 6): wpływ społeczny, czyli oddzia...

Rachunkowość dla początkujących

 • Politechnika Wrocławska
 • Rachunkowość
Pobrań: 2177
Wyświetleń: 8127

Elementy rachunkowości finansowej 1. Księgowość - podsystem rachunkowości, służący do gromadzenia i rejestrowania danych o operacjach gospodarczych, tworzący podstawową bazę danych dla systemu informacyjnego rachunkowości  prowadzenie ksiąg rachunkowych. 2. Sprawozdawczość finansowa - ści...

Projekt z odwadniania kopalni odkrywkowej

 • Politechnika Wrocławska
 • Odwadnianie kopalń
Pobrań: 1120
Wyświetleń: 7735

Politechnika Wrocławska      Wrocław, 18.12.2012 r. Wydział Geoinżynierii,Górnictwa i GeologiiRok III, sem. VGrupa: Wtorek TN, 1015 -1200ODWADNIANIE KOPALŃ PROJEKT SYSTEMU ODWADNIANIA  KOPALNI ODKRYWKOWEJ Wykonał: Prowadzący: ...

Enzymy - Energia procesów egzoergicznych

 • Politechnika Wrocławska
 • Biochemia
Pobrań: 476
Wyświetleń: 2793

...Wszystkie procesy biochemiczne przebiegające w żywej komórce powodują: określone zmiany chemiczne odpowiednie efekty energetyczne (związane są ze zmianą potencjału chemicznego substangi reagujących)... ...Znane są substancje p...

Klasyfikacja i nazewnictwo enzymów

 • Politechnika Wrocławska
 • Biochemia
Pobrań: 1309
Wyświetleń: 5775

...Enzymy umożliwiają trawienie - proces fizjologiczny występujący u istot cudzożywnych, polegający na rozkładaniu złożonych wielkich cząsteczek (białek, tłuszczy, węglowodanów) na elementy prostsze. Rozbijanie to odbywa się za pomocą enzymów wytwarzanych przez odżywiający się organizm... ......

Podstawy chemii nieorganicznej - egzamin

 • Politechnika Wrocławska
 • Chemia nieorganiczna
Pobrań: 1778
Wyświetleń: 7364

...3.Jaka masa srebra wydzieli się na katodzie podczas elektrolizy roztworu AgNO3 w czasie 3 min. przy natężeniu prądu 1,5 A ? a)0,3b)0,15c) 0,0028d)0,0050g 4.Cząteczka BF3 jest cząsteczką o budowie płaskiej w której atomy fluoru znajdują się w narożach trójkąta równobocznego . Wszystkie eleme...