Kontakt

adres e-mail:
kontakt@notatek.pl

adres:
Kraków, ul. Grzegórzecka 8/5

Warszawa, ul. Mokotowska 1 (Zebra Tower)

kontakt telefoniczny:
+48 536 581 122

Everuptive sp. z o.o.
ul. Grzegórzecka 8/5, 31-530, Kraków
numer KRS: 0000398401
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie,
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP: 676-244-92-33 REGON: 12241994800000
Kapitał zakładowy: 8300,00zł